Menno ter Braak
aan
H. Marsman

[12 januari 1938]

B.H.

[Hier]boven de inhoudsopgave met jaartallen, van de beide gevraagde boeken. Met excuses voor de vertraging! Ik verzocht Leopold al eenigen tijd geleden je een ex. van Teipe-v.d. Woude te zenden, dat je dus kunt houden. Vandaag zend ik je als drukwerk de brochure over het nat soc. Dan moet dus het artikel over T. en v.d. W. nog komen; ik hoop, dat het nog op te diepen is, want mijn ex. zit opgeplakt in een boek, zooals je weet. In ieder geval maak ik er omgaand werk van.

Wil je Thelen zeggen, dat ik met Lion een accoord heb getroffen, na de interventie van Mann? Toch vertrouw ik dien man niet erg meer; hij begint nu weer te zeuren over den titel, die voor hun ‘politiek’ te opzienbarend is. In dit opzicht zal ik hem dan nog maar ter wille zijn, maar mijn animo voor deze onderneming is compleet verdwenen.

Tot nader!

Veel hartelijks v.h.t.h. en voor de Th.

je Menno

 

Ik ben, nogmaals, erg benieuwd naar je stuk, naar de ‘ontmoeting’ daarin.

 

Origineel: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie