Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.

Rotterdam, 28 oktober 1930

28 Oct.1930

 

Zeer geachte Heer Ritter

Door dezen bericht U de goede ontvangst van Uw schrijven van 27 dezer.

De Fa. Nijgh & van Ditmar zal mij zoo spoedig mogelijk een exemplaar van het boek van mevr. Smeding doen toekomen; ik hoop dus in staat te zijn, den syllabus tijdig aan de Radiobode te zenden.

Ik heb tevens een exemplaar van het boek voor U gevraagd, en van het bedrag van het Hon, kennisgeving aan de AVRO gezonden.

Inmiddels, met de meeste hoogachting,

Uw dv.

Menno ter Braak

 

Origineel: Utrecht , Universiteitsbibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie