P.H. Ritter Jr.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

27 november 1930

Den weledelzeergeleerden Heer Dr. M. ter Braak

ROTTERDAM

 

27 November 1930

 

Zeer geachte Heer ter Braak,

Bijgaand schrijven ontving ik aan mij geadresseerd, met het verzoek tot doorzending aan Dr. Ter Braak. Bij vergissing de couvert te mijnent geopend en zend ik den brief daarom door onder eigen couvert. Uwe critiek, ook al was die op pooten gezet, heeft den Heer A. Bloemink blijkbaar bekoord.

Met hoogachting en beleefde groet,

[P.H. Ritter Jr.]

 

Bijlage:

brief van den Heer A. Bloemink,

Rijswijk Z.H.

Hoornbruglaan 66.

gedateerd 23 November 1930

 

Origineel: ?

Doorslag: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie