Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.

Rotterdam, 14 april 1931

Den Weled.Zeergel.Heer Dr.P.H.RITTER Jr.

 

14 April 1931

 

Zeer geachte Heer Ritter

Voor Uw gewaardeerde invitatie van 11 dezer dank ik U zeer; ik heb 23 Aug. genoteerd en blijf dus voorloopig op dien datum rekenen. Ook van het honorarium van f.45 heb ik kennis genomen.

Ik hoop, dat wij bij de keuze van het te bespreken boek op een minder riskant phaenomeen dan de ‘Domineesvrouw’ kunnen komen. Zoo'n sensationeele lezing is misschien wel eens vermakelijk, maar als regel prefereer ik een boek, waarvoor ik meer sympathie kan hebben. Dat zal wel gaan, vermoed ik, bij naarstig onderzoek in den schoot der letterkunde!

M.vr.gr.,

hoogachtend,

Menno ter Braak

 

Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie