Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr. (Utrecht)

Den Haag, 8 maart 1934

8 Maart 1934

 

Zeer geachte Heer Ritter,

Hierbij doe ik U onder dankzegging den mij toegezonden brief wederom toekomen. Ik heb naar aanleiding hiervan en van andere brieven in het avondblad van heden nog geen nadere beschouwing aan Hadewijch gewijd.

Met de meeste hoogachting en vriendelijken groet,

Menno ter Braak

 

Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie