Briefwisseling Menno ter Braak - Karel Sanders

Menno ter Braak
aan
Karel Sanders

Den Haag, 6 maart 1934

ter Braak, Pomonaplein 22 den Haag.

6 Maart 1934

Aan den WelEd. Heer

Karel Sanders,

Lonneker

Zeer geachte Heer,

Hierbij zend ik U de aan Forum gezonden copie weer terug.

Namens de redactie moet ik U echter mededeelen, dat zij met belangstelling van Uw werk heeft kennisgenomen, maar dat zij dit toch nog niet geschikt achten voor publicatie in Forum.

Zij hoopt echter, dat U tezijner tijd ander werk zult willen inzenden en dat zij op Uw belangstelling voor het tijdschrift mag blijven rekenen.

Namens de redactie,

Met de meeste hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie