Briefwisseling Menno ter Braak - Reinold Kuipers

Menno ter Braak
aan
Reinold Kuipers

Den Haag, 6 maart 1934

t.B. Pomonaplein 22 den Haag

6 Maart 1934

 

Aan den WelEd. Heer

Reinold Kuipers

Korreweg 90a

Groningen

 

Zeer geachte Heer,

Hierbij stuur ik U de aan Forum ingezonden verzen weer terug.

Namens de redactie moet ik U mededeelen, dat zij weliswaar besloten heeft deze verzen niet op te nemen, maar dat zij wel degelijk eenige goede kwaliteiten in Uw werk heeft meenen op te merken.

Zij hoopt dus, dat U tezijner tijd ander werk zult willen inzenden.

Namens de redactie,

Met de meeste hoogachting,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie