Menno ter Braak
aan
Reinold Kuipers

Den Haag, 27 juli 1934

Secretariaat: Pomonaplein 22 Den Haag

27 Juli 1934

 

Aan den Heer

Reinold Kuipers

Korreweg 90a

Groningen.

 

Zeer geachte Heer,

Hierbij deel ik U mede, dat van de door U ingezonden gedichten de volgende drie geplaatst kunnen worden:

‘Mijn schedel’, ‘De oude man spreekt’, ‘Stad bij avond’.

De overige verzen stuur ik U hierbij dus terug.

Met de meeste hoogachting,

Namens de Redactie,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie