Briefwisseling Menno ter Braak - Ph. M. van der Heyden

Menno ter Braak
aan
Ph. M. van der Heyden (Amsterdam)

Den Haag, 27 juli 1934

Secretariaat: Pomonaplein 22 den Haag

27 Juli 1934.

 

Zeer geachte Heer,

Tot mijn spijt moet ik de door U aan Forum ingezonden verzen weer terugsturen, daar de Redactie ze niet voor opneming geschikt acht.

Inderdaad voert Forum een strijd tegen het schoone uiterlijk alleen, maar uiterlijk en innerlijk moet toch tezamen iets opleveren, dat belangrijker is dan hetgeen U deze keer hebt ingezonden.

De redactie hoopt echter op Uw verdere belangstelling voor het tijdschrift te mogen rekenen.

Met de meeste hoogachting,

Namens de Redactie,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie