Menno ter Braak
aan
Nine van der Schaaf

Den Haag, [januari 1936]

Pomonaplein 22 den Haag

Januari 1936

 

Aan Mevr. Nine v.d. Schaaf

Kruidbergerweg 32

Santpoort

 

Zeer geachte Mevrouw,

Nu de opheffing van Forum een feit geworden is, moet ik U, tot mijn spijt, het manuscript van Uw roman weer terugsturen. Namens de Redactie moet ik U mededeelen, dat zij niet heeft kunnen overgaan tot de plaatsing van het geheele werk, al heeft zij het plaatsen van ev. fragmenten ernstig in overweging genomen. Door de opheffing van Forum met ingang van 1 Jan. 1936 en de overbelasting van de laatste nummers met reeds gezette copij, is Uw werk geheel op de achtergrond geschoven.

Daar wij Uw manuscript via den uitgever in ons bezit kregen, heb ik me, ten aanzien van terugzending van Uw werk, met hem in verbinding gesteld. Hij vroeg mij het U terug te zenden, daar hij er, door de opheffing van Forum, niet meer op kon reflecteeren.

Namens de Redactie,

Met de meeste hoogachting

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie