Briefwisseling Menno ter Braak - Jeanne van Schaik-Willing

J.G. van Schaik-Willing
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, oktober/november 1934

Maasstr. 81III Amsterdam

[Oct.-Nov. 1934]

 

Redactie Kunst ‘Het Vaderland’

Den Haag.

 

M.

Ik moet U tot mijn schande bekennen, dat ik me zelden buiten de betreden paden der Nederlandsche Letteren heb gewaagd. Wat de officieele parken betreft, er worden zooveele rapporten over de daar groeiende gewassen uitgebracht, dat ik me nooit zonder medestanders gevoeld heb in mijn oordeel.

Wilt U dus mijne onbelezenheid als verontschuldiging aanvaarden voor het feit dat ik niet zal kunnen meewerken aan Uwe enquête.

Hoogachtend

Jeanne G. van Schaik-Willing

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie