E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 5 maart 1935

Parijs, 5 Maart '35.

Beste Menno,

Dank voor de bespr. v. Coster. Ducroo is af; of het eind goed is betwijfel ik. Ik was dof en moe, en heb nu nog het gevoel dat ik een week lang 12 uur per etmaal zou willen slapen om de schâ in te halen. Maar ik zal je dit einde sturen, of Vestdijk vragen het ook aan jou te laten zien (jij stuurt het dan door), om ook jouw opmerkingen erover te hebben.

Denk je ook aan de vert. van La Cond. Humaine?

Het nieuwe verhaal van Malraux - verhaal, niet roman - staat in de N.R.F. Abstract en traag. Hij is er niet tevreden over en zal dit heele begin omwerken; in de volgende nrs. komt een ‘definitieve’ tekst.

En Guéhenno? Zag je hem?

Met Slau heb ik het weer bijgelegd, ofschoon het ware plezier er nu toch af is, en hij me ‘onderin’ voortdurend op het systeem werkt. Ik denk trouwens dat hij niet minder grieven tegen mij heeft, me een slecht vriend vindt en nogal karakterloos in die Forum-affaire ook, enz. enz. Het kan me weinig schelen, maar de sfeer is niet prettig, vooral omdat hij er op schijnt te rekenen dat ik hèm nu voortdurend met al zijn klachten aan de borst zal nemen, nu ik van Ducroo bevallen ben. - Gisteravond was ik even bij hem en kreeg een onmogelijk geschrift te zien, waarin hij aan de redactie van Forum uitlegt dat hij niet langer wil meewerken, aangezien hij van Vriesland beschouwt als een charlatan, die door de anderen wordt beschut en mogelijk gemaakt, wat hem in strijd lijkt met de principes over ‘persoonlijkheid’. Dit is op zichzelf lang niet onjuist, maar de brief was grotesk, hatelijk en plechtig tegelijk, de redactie wordt er met ‘gij’ in toegesproken, enz. Antonini heeft hem sterk afgeraden het epistel te verzenden, ik zeer matig: ik kàn hem niet zeggen ‘doe het niet’, als hij denkt zoo ontzettend vervaarlijk te zijn. Hij had ook weer erin gezet wat Vestdijk van Vic gezegd had, en dat ‘de groote medewerker du Perron zich over hem uitliet in termen die anders tegen ons aller tegenstander Coster gebezigd worden’, of zooiets. Ik heb hem niet eens gevraagd wat hij hiermee bedoelde; misschien ‘zwendel’ voor Vic's krantenkritiek, en ‘kringfluim’ voor zijn levenswandel. Het kan me ook niets meer verdommen. Als hij Antonini's raad opvolgt, zal hij jou persoonlijk schrijven, en in een andere stijl; maar misschien vindt hij dat te veel moeite en is dit proza zóó geslaagd voor zijn gevoel, dat hij dit toch verzendt. - Ik heb hem gezegd dat de ‘zuiverheid van Forum’ voor mij afgeloopen was na de bond met Vlaanderen, en dat ik sindsdien, evenals jij, Forum beschouw als een mogelijkheid méér tot publiceeren, en als zoodanig de meest dichtbije, maar hij schijnt dit ten eenenmale niet te begrijpen, en om de een of andere reden zijn manifestatie noodig te achten. Hij zal je dus ook vragen om in Het Vaderl. te zetten dat hij niet meer meewerkt en met de z.g. Forum-groep voortaan niets meer uitstaande heeft; en hij verwacht dan dat dit zonder commentaar gebeurt, omdat hij anders tot verdere onthullingen in staat is. Ik weet niet of je voor strijd voelt - ik zou het doen! - maar het verstandigste is zeker om van de heele zaak zoo min mogelijk notitie te nemen, vooral omdat Slauerhoff op sommige punten, in principe, tòch gelijk heeft. Dat wij - ik reken mijzelf er nu maar bij - Vic's prestaties èn zijn houding lullig vinden en hem om ‘fatsoensredenen’ toch als medeleider van Forum handhaven is natuurlijk toch waar. Dit heeft op zichzelf met de baloorige en onhandige manier van aanpakken van Slauerhoff niets te maken. Hij vindt dat hij met het excuus van Vic geen genoegen hoeft te nemen, dat hij Vic compleet een vod blijft vinden, en bijgevolg zich niet meer in Forum thuisvoelt. Van meewerken aan De Stem tot dusver geen sprake. Hij zegt dat hij van plan is minder te publiceeren en dat Elsevier's en Groot-Nederland ruim genoeg voor hem zijn; wat dat betreft hoef je hem dus niet direct van het antipathiekste te verdenken. (Bovendien, Vestdijk publiceert toch ook in De Stem! dit argument ligt voor het rapen.) Enfin, ik heb nu weer een hoop hierover geschreven, meer om jou een goed begrip van het geval bij te brengen, en omdat Slau er mij toch telkens weer mee aan boord komt; persoonlijk vind ik het een vervelende, kinderachtige historie.

Verder geen nieuws. Darja kwam en ging, en zal wel weer terugkomen. Wij hebben een nieuw appartement gehuurd met twee kamers: 88 boulevard Murat, en hopen er vanaf ± 15 Maart te huizen.

Wanneer kom je hier? Noth verlangt erg kennis met je te maken.

Hartelijke groeten, ook van Bep en aan Ant,

een hand van je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie