Menno ter Braak
aan
Victor E. van Vriesland

[5 maart 1935]

Beste Vic

Het spijt me, dat ik je verkeerd begrepen heb; dat ik je de copie van den brief aan Sl. vooraf zou zenden, was mij door het hoofd gegaan, hiervoor mijn excuses. En verder: ik was zoozeer overtuigd, dat ik gereproduceerd had, wat wij hadden besproken, dat ik de copie zelfs een paar dagen liet liggen! Ik ben overigens ook nu nog van meening, dat ik niets gedaan heb dan tegenover jullie beiden open kaart spelen, en een andere mogelijkheid zie ik niet.

Intusschen heeft Sl. mij een dergelijke schunnige brief geschreven, dat ik alle relaties met hem heb verbroken, evenals Vestdijk. Deze heer deinst blijkbaar zelfs niet voor de onwelriekendste middelen terug, en in zooverre (maar ook in zooverre alleen!) heb ik er eenige spijt van, dat ik een vertrouwelijke mededeeling van jou aan hem heb overgebracht. Ik sta dus niet meer in correspondentie met Sl.

hart. gr.

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie