Victor E. van Vriesland
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 11 februari 1935

Rotterdam, 11 Febr. 1935

Beste Menno,

Inderdaad zou ik willen verzoeken, Woensdag als eerste punt van onze besprekingen de kwestie met Slauerhoff aan de orde te stellen.

Het is mogelijk dat ik daarna de gedachtenwisseling over Virginia niet eens meer hoef bij te wonen.

Na het ontvangen van Slauerhoffs briefje besloot ik n.l. uit Forum te treden, tenzij ik van Vestdijk en jou zekere ophelderingen zou krijgen waaruit mij zou blijken dat Slauerhoff (wat ik voorhands weinig waarschijnlijk achtte) van sommige dingen een onware voorstelling gaf. Je stellig goedbedoelde brief bevat op voor mij cardinale punten die ophelderingen niet. Ik zal dit woensdagmiddag preciseeren, tot zoolang behoeven wij hier schriftelijk niet op vooruit te loopen. Wil je dan vooral Slauerhoffs vorig briefje met copy van mijn antwoord, dat ik verzocht na circulatie spoedig retour te zenden maar nog niet terug mocht ontvangen, meenemen?

Daar Verdoes de afgeloopen en ook deze week ziek is, heb ik het razend druk en zal in geen geval voor kwart voor vier van de krant weg kunnen; is het dus mogelijk iets later te vergaderen?

Dit briefje is ook voor Vestdijk bestemd. In haast, h. Gr.

Vic.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie