Menno ter Braak
aan
Victor E. van Vriesland (Rotterdam)

Den Haag, [4 maart 1935]

Maandag

B.V.

Tot mijn schrik ontdek ik, dat ik vergeten heb je de copie toe te zenden van den brief, die ik aan Slauerhoff zond. Ik moest hem eenige dagen geleden snel versturen, omdat hij mij weer een onmogelijke briefkaart had gezonden.

Ik hoop, dat deze formuleering dekt, wat ik mondeling tegen je heb gezegd. Als je trouwens iedere week zulk een uitstekend stuk schreef als dat van Zaterdag j.l., zou ik er niet eens over gedacht hebben de argumentatie van Slau au sérieux te nemen, wat dit punt betreft.

h.gr.

tt. Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie