D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

Zutphen, 31 juli 1925

 

B.M. -

Hart. dank voor de toezending van het vergeten Adamshulsel. Porto verrekenen wij mettertijd wel. Henrik schreef mij, ja, smeekte mij, om 8 Augs te komen; 10 Augs kon hij niet. Iets later weer wel. Mij schikt het, met het oog op mijn werk, wellicht beter om half Augs te gaan. Hoe dit ook zij: laten we de definitieve beslissing opschorten tot jij hier bent. Want, dit wou ik je bij dezen zeggen, wij rekenen er op, dat je alvorens naar Soeren of A'dam te vertrekken, in elk geval een dag overblijft. Mocht ik niet 8 Augs. gaan, dan kunnen wij samen alvast een schets maken van 'n herfstprogramma D.V., dat Henrik met mij wilde vaststellen. Op die wijze zijn dan alle bestuursleden in die materie gekend en hebben er, zij het ook afzonderlijk, hun meening over gezegd. - Over den bundel (of liever: het poëem) van Beversluis durf ik nog niets concludeeren; ik keek het even in, leek niet slecht. Maar als ik iets bespreken moet, laat ik 't altijd liggen tot ik er meteen over schrijf. - Van Wybo ontving ik een lijstje van S.L.-lezingen, waarop ook de Graaf en Jordaan prijken. Jan zit in Brussel, interviewde Teirlinck en v/d Woestijne. Hij logeert er bij 'n vriend!?? Enny de Gr. nog steeds niet in A'dam verschenen, schreef Henny! - Je schrijft wel, wanneer je komt.

Hartelijke groeten aan allen.

'n Poot van

je Dick

 

2e druk N. Geluiden veel beter! Geen Adw.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie