D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

Zutphen, 27 juli 1925

Z : 27/7.XXV

 

Mon cher ami.

Deze brief is verdeeld in twee hoofdstukken.

1. Allgemeines. Je zult mij 'n groot genoegen doen, door langs dezen weg, namens mij, je ouders nog eens hartelijk te danken voor hun onbegrensde gastvrijheid die zij mij wederom in zoo rijke mate hebben doen genieten; en bovendien voor hun onbaatzuchtige welwillendheid t.a.v. de behandeling mijner, nu volkomen genezen, keel. Het verblijf bij jullie - je weet dat - is voor mij altijd het deel mijner vacantie, dat (behoudens luidruchtige feesten) het aangenaamste is, o.a. door zijn rustige en intellectueele gedachte-wisselingen. Doe hun tevens mijn hartelijke groeten; hun èn de verdere leden van het gezin. -

2. Spezielles. Alvorens het te vergeten: ik liet mijn zwempak bij jullie liggen. Kan mij dat ding op eenige wijze geworden? Graag. - Mijn dank voor de opzending van Ine's brief. Veel wijzer dan ik reeds was, ben ik over de kwestie niet geworden. Maar, terecht, is I. zeer voorzichtig geweest in haar positieve uitlatingen, daar ze van F. geenerlei toestemming tot publicatie had ontvangen. Overigens zou ik I. graag terugschrijven. Zij zegt in haar brief, dat jij weet, hoe dit gebeuren moet. N.l. aan een harer vriendinnen, die tijdelijk in Utr. op kamers woont. Wil je mij daaromtrent inlichten (haar adres en naam).

- Zaterdagavond ontving ik van Roel ter recensie: Beversluis' Ballade v/d Vleermuis en A. v. Scheltema's Gevleugelde Spreuken, een boekje, welks uitgave waarlijk compromittant moet worden genoemd voor de nagedachtenis van een Dichter, die toch als zóódanig zijn onomstootelijke verdiensten bezeten heeft. Een praatvaêr, ja: een ouwe hoer van het reinste water. Ovidius in Tomi is er een kwajongen bij!!

Zoo meteen zal ik Henrik terugschrijven over al zijn plannen. Doe jij dat ook. Dan weet hij hoe of wat, en kan zich prepareeren op 10 Aug's. -

Ine heeft zeker bij haar tentamen gemerkt, dat het Nederlandsch, zooals het geschreven wordt (en behoort te worden!), te lastig is. Haar ‘nieuwe’ spelling acht ik een onverantwoordelijke concessie aan gemakzucht en een bewijs van hare onvergeeflijke minachting voor een heilige traditie. Het is om te huilen! -

Broeder in den nood, - het beste!; bid voor mijn ziel - het is noodig! Schrijf nog eens spoedig!

Een hartelijke poot van

je Dick

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie