D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

[Amsterdam], 18 december 1925

18/12-XXV

Gelukkige!

Van harte - ik wist het wel. Houd moedig vol en stand in dit moeilijk tijdsgewricht, tusschen deze loerende bende van belagers. En breng het tot een on-dilettantische volmaaktheid; d.w.z. haar! En breng Eibergen & omstreken in verbazing, zoo mogelijk tot onmacht. - Ik ben vreeslijk benieuwd nadere avances in die richting van je te vernemen.

Wat mij betreft: ik pleegde hedenmiddag tentamen met goed gevolg, zoodat (als het officieel màg, zei de Boer) ik vrij van hem ben op 't examen. Wijders zal ik morgen - en Zondag Eline bij me krijgen en de Almanak verschijnen: hetwelk tezamen geeft een ‘bijslaaps-almanak’. Werkelijk, werkelijk: vanmiddag verraste Henrik, na 't tentamen, mij met een ‘Erts’. Het ziet er lang niet uit als we het gewild hadden, maar het is er tenslotte. Morgen komt de oplaag los.

Ik heb ontzettende zin om mee te gaan naar Paris. Vrees echter, dat het niet gaat; nog afgezien van de onhebbelijke houding in dat geval tegenover mijn neef. Denk er aan, dat Netty D. Zondag jarig is.

‘Martyrium’ is nog aangehouden tot de volgende vergadering: er was genoeg copy, vooral van 't vorig jaar + ‘De Schoolmeester’ van Kelk etc. Een Cocteau-clubje is het juiste woord niet; zij willen probeeren, wat aan Marsman en H. niet is gelukt: er een werkelijk (zoomogelijk...) modern tijdschrift van te maken. Zij zullen geen goed werk weigeren, dat niet. Zijn alleen ontzettend streng. Enfin: over al deze dingen nog eens mondeling. -

Ik stop, want ben erg moe van 't werken en drinken erna. Hou je taai. Ik ben in gedachten bij je en bid voor je. Stuur post tot Woensdag maar hierheen. As. Maandag ga ik met Eline, die mij geen onrustbarende berichten zond tot nog toe, naar Leiden, weet echter niet hoelang. Zij sturen het wel na.

Een hartelijke groet en een stevige poot van

je Dirk

Groet je familie van me!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie