D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

Amsterdam, 26 juni 1926

Amsterdam. 26 Juni '26

Nee, mon cher,

ik had je nog steeds niet geschreven, ik heb me dus schandelijk misdragen. Maar als je wist, wat er sinds verleden week zich weer in mijn, blijkbaar tot tourmentatie geschapen, leven heeft afgespeeld, - dan zou je je over mijn stilzwijgendheid niet verwonderen. - Intusschen, nu je toch Dinsdagavond terugkomt, wil ik je liever alle dessus' besparen en diezelfden avond nog straf met je praten. Ik was al zoo bang, dat dat niet meer zou kunnen: ik ga eind volgende week naar Leiden, moet eerst nog met van Looy over Erts praten etc.

Beloof me, met niemand over iets te spreken of ook maar iets te laten merken van wat ik Dinsdag zal vertellen. Dit alvast vooraf. Want ik kan je niet komen halen van den trein: ik moet juist op dien tijd met Henrik confereeren aan American. Kom daar maar niet. Ik zal zoo gauw mogelijk naar je huis tijgen. ± half twaalf kan ik er wel zijn.

 

Behalve dan mijn ‘geheimzinnige besognes’, schreef ik - om te beginnen een paar kwatrijnen-, werkte stevig door, was Zondag in Blaricum en Laren, niet met Eline, hoor! (maar dit hangt nauw samen met de occulta), heb een paar uiterst nerveuse dagen achter den rug, etc.

Wat ellendig voor je, die onzekerheid omtrent het tentamen! Het is te hopen, dat het toch in orde kan komen. Hoe is het in Neede?

Om het je maar meteen te zeggen - dat is misschien beter -: Pop heeft een nieuwe verliefdheid en vergeet derhalve alle andere. Dit uit betrouwbare bron. Wie die nieuwe ‘gelukkige’ is, weet ik niet. - Er is überhaupt ontzettend veel te praten. Ik ben blij, dat je terugkomt.

Het stuk over de Pausen staat vanochtend, gecastreerd van wetenschappelijkheden en kath. aanstootelijkheden, in de krant.

De Vr.Bl. zullen dezer dagen wel verschijnen. Volgende week vergadering over 't film-No.

Tot spoedig. Houd je goed!

Hart. poot van

je Dick

 

Met groeten aan ouders etc.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie