Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk (Zutphen)

Eibergen, 11 juli 1926

11. VII. 26.

 

Amicissime.

Ik ging zonder schokken in het landelijk leven over, na den lolligen dag in Leiden-Noordwijk. Bracht gisteren je groeten in Neede over. Dezen morgen onderging mijn moeder een lichte operatie, die gelukkig geheel naar wensch schijnt verloopen te zijn, maar het veroorzaakte toch een oogenblik eenige verwarring in den huize. - Ik hoop (met vreeze, zooals je zelf uit ervaring wel weet!) vandaag de eerste hand aan het papier te slaan (contaminatie) voor ‘het’ stuk. Daarvoor heb ik nog noodig een citaat uit het artikel ‘Psychologie en Aesthetica’ van v. Ginneken. Wil je het misschien even voor me opzenden, ik vergat het over te schrijven. Je vind het in de excerpten, het is het eenige citaat uit het artikel, dat ik overnam. Geef er s.v.p. ook even titel, plaats, pag. bij op. Bij voorb. dank.

Nog eens: veel genoegen in Montigny en Bretagne! En laat gauw vandaar één en ander hooren.

Groet ouders hart. van me

t â t Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie