D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

Zutphen, 21 december 1926

Zutfen: 21 Dec '26

 

Beste Menno

Zie hier dan mijn eerste levensteeken sinds het onvoorzien tumultueuze afscheid in Amsterdam. Die wonderlijke snaak heeft je dus de reis ‘aangenaam’ gekort door koprolalie en je beurs gelicht van eenige dukaten. Enfin: het zal je in den Hemel dubbel en dwars vergoed worden. Ik zag in Utr. waar ik gisteren bij Henny was, zijn tentoonstelling: er hangen toch ettelijke verrekt goeie dingen. Ook zond hij mij een afdruk van zijn Erts-schilderij, een fascineerend smo[-].En nu mijne wederwaardigheden van een gansche week.

's Maandags dan naar Querido geweest: [-] compleet gebracht, prosp. verschijnt [-] bladen worden in twee typen gezet: 10 [-] en 12 punts (creatief werk). Wat is voor [-] aardig. Verder krijg ik een perskaart [-] met dien man valt te werken. [-] 's Woensdags met Emmy naar den [-] Darja Collin en Valeska Gert geweest. [-] van psychologisch instinct, bijna [-] maar nog net wel, en van een schaam[-] . Het publiek riep ‘oh’, en ‘Schande’, van [-] zich zot om biseering van het lubrieke [-] spel. Later met haar naar De Kring geweest: [-] weliswaar ongegeneerd, maar toch geen ‘Gewoon[-] intelligent en buitengewoon geestig. Ik heb haar [-] in Berlijn gekregen, omdat ik over haar zal schrijven in De Vr.Bl. Je moet eens naar haar toe gaan, al [-] ze gehuurd. Ze ging vrij vroeg weg (Emmy ook), en wij getrouwen: Pop, Prins (vriend van Vic!), Henrik etc., zoopen zeer veel en werden lazerus. Mondeling uitvoeriger.

Donderdag naar Zutfen. Eerst tot afscheid - met een enorme kater - in het Tramhuisje gelunchd met Emmy. Ze heeft me naar den trein gebracht, en heeft me het verlaten van A'dam in niet geringe mate bemoeilijkt en vergald. Wat zal ik je zeggen: je lijdt zelf aan een parallel verdriet. -

En het feest in Den Haag. Dat is werkelijk bizonder geslaagd. [-] dat ik in finesjes treed wil ik eerst met je [-] want er zijn eenige dingen naar aanleiding van [-] omstandig te overwegen. Iets à la het [-], d.w.z. jouw positie in dit netelig be[-] zal ik mede erg graag komen de [-] Dec. De 30e moet ik hier terug zijn; [-] dorpsfeest 29?

[-] werklust; deed al het een en ander. Van [-] krijg ik over Gert; dan over Donker (dat is al [-] mens). Gisteren kreeg ik proef van V. Looy. [-] er weer één aflevering van makend (10/11/12). [-] honorarium nu ontvangen?

[-] : mijn kop staat niet erg naar briefschrijven - [-] [s]poken allerlei problemen door. We zullen snel [-] praten. Houd je goed, vooral in Neede. Doe haar mijn beste groeten.

Jij zelf een hartelijke poot

je Dirk

 

Groeten van huis tot huis!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie