Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk [Zutphen]

Eibergen, 22 december 1926

den 22.XII 1926

 

B.D.

Hartelijk dank voor je brief. Primo echter: kom Maandag, maar blijf ook Donderdag, want pas dan is de uitvoering! Je zou alleen de onaangename storingen der repetities meemaken en geenszins het slot, z.g. ‘koud vreten’ bij de fam. Prakke na afloop; zij inviteerden je al voor ’t geval je bleef. Overweeg dit dus nog. Ook anders natuurlijk van harte welkom; ik moet alleen, als gezegd, repeteeren, omdat ik niet meer of minder op me genomen heb dan een rol van... Bassermann te spelen. (‘Een Graaf’ van Felix Salten!) Het zal waarschijnlijk gemakkelijker blijken over ’s mans knieën te schrijven, dan zijn knieën te evenaren, vrees ik, kom dit schoons dus zekerlijk zien! - Met belangstelling je lotgevallen gelezen. Valeska Gert dus geen gewoon, maar wel ongewoon l..l, opzoekenswaardig. (Waar intusschen wel niets van zal komen.) Ik kreeg ook proeven van v. Looy, van alles, ook weer Merijntje Gijzen, verder Acket en Margot Vos. Querido zal nu zeker wel binnenkort volgen? Zeer benieuwd naar het lettertype, dat voortaan het onze zal zijn. Hoe vlot ‘Erts’? Van Jo Spier hoorde ik nog niets! Ook al niet betrouwbaar wat het mij altijd dierbare punt ‘afspraken’ betreft.

Ik zelf deed overigens aan beweeglijke daden niet veel. Ik was Maandag zeer naar genoegen in Neede; Th. kwam pas zeer laat ten tooneele. Het was werkelijk: goed. (althans, zoolang ik er was.) We gaan, als ’t kan, Maandagmiddag samen. (Ik heb o.a. uitvoerig over de ‘gevallen’ Pop en Hansje gesproken. Van de laatste hoorde ik niets meer.) Spengler I geheel uit; vermoeiend, prachtig van conceptie, stimuleerend, overal aan te tasten, toch... geniaal. Ik dool nu in II rond en bereid me op eigen werkzaamheden voor. Maar eerst die Bassermann maar afwerken. - Gisterenmiddag verscheen plotseling Dolhain! Buitengewoon aardig, hij was ook niet in een al te paedagogisch-maniakale stemming; we praatten zeer genoeglijk. Ik bracht hem per fiets naar Neede, waar ik en passant nog even bij Jo binnenviel, die natuurlijk niet thuis was! Zelfs het toeval is altijd tegen ons. -

Honorarium, ho maar!! Het begint op woordbreuk te lijken.

Tot Maandag dus. Schrijf nog even wanneer, en of je Donderdag blijft.

Hart. gr. v.h.t.h.,

een poot je

Menno

 

Kerstnummer van ‘de Gemeenschap’ ontvangen. Een knap vers van Jet Holst. Marsman ontbreekt, mirabile dictu!! Massa’s illustraties, mooie Wiegersma-teekeningen, belazerd-slechte Paulus van Toorop, prachtige ‘Kinderen’ van Charley dito; gewone kletspraatjes van Terburg en P.v.d.M. de W., short story van Kees Meekel en... Herman de Man (joodsch-katholiek).

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie