Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk [Zutphen]

Eibergen, 6 juli 1927

Eibergen, 6.VII.'27

Beste Dirk.

Ubi esne? Nu ik van mijn zuster ervaren heb, dat de zutfensche Zaadmacht haar beste zaad weer terug heeft, richt ik me naar deze plaats. Hoe gaat het? Hoe gaat het Corretje? Hoe de literatuur? Hoe leven en denken etc.? Welke plannen? Eventueel gelegenheid hier te komen en wanneer?

Wat mij aangaat, weinig nieuws. De landelijke rust heeft deels een goede invloed op me. Ik werk aan de dissertatie, in het duitsch!! Ontzettend: ‘immerhin’, ‘nebenbei’, ‘folglich’, ‘fraglich’ en zoo worden eeuwige herhalingsmotieven. Er zijn nu 20 pag. af, met veel zweet; dit nooit weer, nadat bul en promotiediner verorberd zijn! Als ik tenminste ooit aan een eind kom. Het bederft in ieder geval mijn vacantie.

Jo maakt het goed. Th. is, zooals je weet, een paar dagen uit, maar er is nu een kletsgrage plaatsvervanger. Ik was er eergisteren, heb een stille hoop haar vanavond nog te treffen, maar dit is zeer speculatief. Vreemd, zooals geluk en ongeluk in elkaar overgaan; het ééne moment ben ik werkelijk gelukkig, het andere verknijp ik me van pestilentie. Enfin, kom eens gauw hier om te praten. -

Vandaag ontving ik de Bladen; wel veel ter Braakerigheid; maar v. Klinkenberg is 100 maal beter dan vorig maal! Ook met Henny's kroniek kan ik geheel meegaan; voortreffelijk gezien, wat den Doolaard heeft en niet heeft. Helman eindigt in Delteil-achtige mopjes; toch wel aardig, maar dit sadistje moet even oppassen voor het Episcopaat!

Ik schrijf dezer dagen het scheldstuk. Weet je al iets van de copy voor het kankernummer? En bedachten jullie al een betere, fellere naam? Ik zag met blijdschap, dat v. Wessem die titel althans nog niet letterlijk aankondigde.

Ook zend ik, nu alles compleet is, de copy voor het boek naar Querido. Ben benieuwd, wat hij er van zal zeggen. Adwaita heb ik gedeeltelijk omgewerkt; een verschrikkelijke bezigheid.

Gisteren een brief van Henny M.; hij wil samenkomen met ons, tusschen Lunteren en Eibergen, d.i. dus wel ongeveer bij de Drogenapstoren. Ik schrijf hem vandaag even.

Met de Liga's schijnt het goed te gaan. Er komen nog altijd leden. Joris is in Parijs. In Groningen staat de zaak ook op poten nu. De filmpers begint te schelden; ik heb hier een prachtig stukje uit ‘Film’ (een schuw prollenblaadje) over het verband van het achterste van Hendrik Scholte en de filmkunst. Zond Pelster me; lezenswaard!! - Ik schreef voor I 10 over ‘Jazz’, met daarvan ook goede photo's, die echter, vrees ik, door Arthur's uitstedigheid, niet meer tijdig geclicheerd zullen kunnen worden. Ook kocht ik een Remmington portable, waarop ik duitsch tik! Umlaut een kruis!

Gerda is weer hier. Verder nog geen logé's. Schrijf dus nog p.o., of je eventueel komt. Ik weet niet, hoe de plaats moet worden verdeeld, maar er is allicht ruimte.

Met een hart. poot

t à t

Menno

 

Groet ook de oudelui hart. van me. En vice versa heb je ze.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie