D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Zutphen, 7 juli 1927

Zutfen: 7 Juli '27

Beste Menno,

Wij maken het allen even best als jij. Corry is weer aardig boven Jan, het afscheid was beroerd: ze blijft zoo alleen en kan er slecht tegen. En ik heb mij vol goeden moed op het werk geworpen; voorloopig Nederlandsch en het lezen van Stendhal (‘Chartreuse de Parme’). Dan ga ik schrijven. Die critieken voor De Gids zijn beide terecht, Beversluis was in een gleuf gegleden!! Dat kan ik hem natuurlijk niet kwalijk nemen.

Ook hier weinig nieuws. Verbiest heeft de 30e gepoogd de mij toekomende kwart maand salaris nog door den neus te boren; wat hem, dank zij Jobs, niet gelukt is. Arntzenius is toch ook een lul van een vent: over schadevergoeding had hij heelemaal niet gesproken. Zoojuist heb ik hem over dit optreden een venijnige brief geschreven. - Van A'dam tot hier reisde ik met Polly Obdam, die drie weken in Z. logeert. Dat kan wellicht gezellig worden.

Wat betreft de logeerderij: a.s. Dinsdag ga ik naar A'dam om Van Beinum bij z'n huwelijk te assisteeren. Hij drong daar sterk op aan. Diezelfde week komt tante Mien hier logeeren, wat mede een beletsel tot verdwijnen moet worden geacht! Het zal dus nà de volgende week worden, wat mij aangaat. Schikt het jullie dan? Of kan jij vóór dien hier komen? Het zou n.l., nu ik juist weer met werk op stoot ben, onverantwoordelijk zijn bij jou te gaan luilakken. -

Inderdaad: Van Klinkenberg uitstekend, zóódanig, dat ik moet zeggen, dat jij er je in je onderschrift wel wat makkelijk afmaakt. Er zal trouwens tusschen ons, naar aanleiding van ‘Het schoone Masker’, ook nog wel iets te praten zijn.

Wat scheldstuk betreft: herinner jij je iets waar ik, blijkens uitlatingen, erg de pest aan heb. Mijn stemming is momenteel zoo idyllisch-klein steedsch, dat ik niets kan bedenken.

Tot hoelang blijft Henny in Lunteren? Zouden jullie misschien Zondag, van beide zijden, in Zutfen kunnen komen?

Ik stop. Succes met je dissertatie. Hoe duur koop je een Remington?

Hartelijke groeten speciaal aan Jo en verder aan je familie.

Poot,

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie