Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk [Zutphen]

Eibergen, 10 juli 1927

Eibergen 10.VII. '27

Beste Dirk,

Het is jammer, dat je a.s. week niet kunt komen, aangezien het juist prachtig schikt. Kun je niet eind van de week een paar dagen? Daarna kan ik natuurlijk ook in Zutfen komen (deze week om interne redenen minder goed), maar iedereen zou je aanwezigheid hier op prijs stellen.

Over het Masker zal inderdaad te praten zijn. Ik hoop v. Kl. uitvoerig te schrijven; maar je begrijpt toch, dat zonder wéér talrijke pagina's een discussie vliegen-afvangen zou zijn geworden; daarom liet ik alles verder blauw blauw, juist omdat ik het ditmaal een uitstekende commentaar vond. Trouwens, vriend, laten wij geheel zwijgen; Augustus Defresne, heimelijk ontsticht over den roof van Charlotte Köhler door Henricus Scholte, beveelt het ons alle drie in gemoede aan, zooals je zeker in de ‘Groene’ las. Ik ben benieuwd jouw opinie te hooren over het complex dat deze listige psychoanalyticus toch vrij doorzichtig heeft afgereageerd, al heeft hij (natuurlijk!) eenig gelijk. De erotische Ausschweifungen, die ons aangekondigd worden, zijn prettig om nog in het vooruitzicht te hebben.

Ik hoop, dat je hiermee voorloopig nog niet in verband zult brengen het feit, dat ik j.l. week bij nacht en levensgevaar in den huize Planten doordrong; daarover mondeling meer. Het geheel was van een beroerde romantiek en vreemd belicht door onophoudelijk weerlichten. Het was heel raar... ten deele een geluk zelfs, door het onverwachte. Daarover, nogmaals, mondeling meer! Kom! Van luieren hoeft hier toch geen sprake te zijn! Ik arbeid aan mijn dissertatie!

Ik kon vandaag niet komen, met Henny, had je anders natuurlijk al eerder geschreven. Ik weet niet, hoelang hij blijft; tracht met hem een afspraak te maken, ik kan doorsneedelijk wel.

Hart. gr. v.h.t.h.

en een hart. poot van

je Menno

 

N.B. Dit proefje van het Ligapapier. Pelster heeft o.a. Raskolnikov al ter beschikking!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie