Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk [Zutphen]

Den Haag, 23 augustus 1927

den Haag den 23.VIII. '27

Beste Dirk.

Je brief kwam vanavond, dank voor dit levensteeken. Ontving je overigens mijn kaart? Ik meen uit je brief op te maken, dat je nog totaal niets van me gehoord had. Ik ben daar nieuwsgierig naar, aangezien ik met dezelfde post een ‘officieele’ kaart aan Jo verzond; maar ik hoorde nog geen woord. Mocht je dus dit stuk werkelijk niet ontvangen hebben, schrijf me dat dan nog even p.o., wil je? Ik ben altijd ongerust, als ik niets van Jo hoor; je begrijpt, dat dat uit de altijd wankele toestanden daar voortvloeit, want allicht heeft ze geen tijd gehad en is mijn zorg dus (als in 90% van dergelijke gevallen) volkomen misplaatst.

Op mijn briefkaart schreef ik je één en ander over ‘zaken’; vermeldde niet, natuurlijk, dat ik ook Corry op de Kring even sprak. (Het was er overigens als gewoonlijk). Helaas kan ik je momenteel geen enkele persoon met geldschietersneigingen voor haar aan de hand doen; mijn familie hier is zelf als de ratten, vreten bij wijze van spreken stroo, ik zelf ben in zoo inferieure conditie, dat ik hier vrijwel zonder luxe leef. Wel heb ik eventueel altijd de credietbrief, maar die raakt aardig op en moet nog lang mee. Ik zou daarvan alleen geld op zéér korte termijn kunnen voorschieten zonder de oudelui er in te betrekken. Zoek dus, indien mogelijk, een betere weg; maar schrijf, in het uiterste geval, dan neem ik het er natuurlijk af en stuur het haar p.o.

Van ‘Napoleon’ weet ik nauwelijks iets meer dan jij. Het is een grand gala zaakje voor fancyprijzen; ik ga er dus alleen heen op vrijkaarten. Maar daarover schreef Bep me niet; ik antwoordde haar naar Parijs, kreeg echter nog geen antwoord. Zoo weet ik niet, wanneer ze terugkomt, niet, of er vrijkaarten disponibel zijn. Maar kom in ieder geval over, dan reizen we b.v. Zaterdag over Tiel terug, we kunnen daar logeeren. Mocht je niet komen, dan zal ik zien a.s. Maandag op doorreis in Zutfen over te blijven. In ieder geval vertrek ik hier einde der week.

Zooals ik al schreef, geld heb ik nauwelijks en ik leef eenvoudig en vrij eenzaam, werkend. Het moet opschieten, ik wil aan deze geschiedenis niet te veel tijd verknoeien. Maar het opscharrelen van feiten is een criant vervelend en bovendien nog tijdroovend werk.

Woensdag j.l. hebben we ons bij ‘Capi’ in films begraven. Pelster schreef, dat ze Vrijdag doorgekeurd hebben, tot ze lijk waren. Jordaan schijnt zeer lastig te worden en al maar over de UFA te meieren; hij moet tijdig beteugeld worden. Materiaal is er overigens genoeg, en zeer interessant ook. ‘La Roue’ is verouderd en alleen bij fragmenten nog aanzienbaar. ‘De Straat’ is heel goed. Verder hebben ze nog hoopen laten draaien, waar ik niet bij kon zijn. - De flubber (van Wessem) heeft ook zijn blaadje voor elkaar; het is vrij aardig opgezet, moet echter liefst niet gaan concurreeren met het andere bewegende zaakje van Merkelbach, want dan zouden ze beide wel eens kunnen kelderen. ‘Charlie Chaplin’ las ik, is niet onaardig, veel gegapt, maar toch goed verwerkt. Ik kocht ook een nieuwe ‘Vie de Stendhal’ van Paul Hazard.

Als je dus komt, hoor ik wel iets. Anders stuur ik wel weer bericht naar Zutfen, als ik aanwaai. Schrijf echter in ieder geval even, als je mijn unieke foto van Scheveningen uit de lucht niet ontvangen hebt. (z.b)

Groet oudelui,

zelf een hartelijke hand van

je Menno

 

24 Aug. Morgen

 

Juist bericht van Bep; geen vrijkaarten. Ik kan dus niet gaan, want ben geheel platzak, moet nog reizen. Bovendien dringend bericht uit Amsterdam, om daar Vrijdagavond te gaan proefdraaien. Mijn gedragslijn is nu deze: ik laat Kurhaus loopen, ga Vrijdagavond naar A'dam, waar ik Zaterdagmiddag 2 uur nog in American moet zijn en ga Zaterdagsavonds naar Tiel. Kom daar dan eventueel ook. Ik schrijf Bep met gelijke post, dat ik niet kom. Laat me nu in ieder geval even hooren, wat jij doet.

Poot

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie