D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Den Haag]

Zutphen, [23 augustus 1927]

- Dinsdag -

 

Beste Menno -

Jij zit waarschijnlijk op bericht van mij te wachten, zooals ik op eenig levensteeken jouwerzijds. Gaat het goed? En zullen wij elkaar Vrijdag in Voorburg ontmoeten? Bep de Roos inviteerde mij n.l. - en zij schreef dat zij dezelfde uitnoodiging naar jou had gezonden - om ter gelegenheid van de Napoleonfilm in het Kurhaus over te komen en zij bood logeergelegenheid bij haar aan. Wat doe jij? Blijf je bij je oom of verhuis je naar Voorburg? Ik denk wel, dat ik ga. Heb alleen geen geld - althans niet genoeg - en weet geen weg te vinden.

Het is overigens hoog noodig, dat ik er een paar dagen tusschenuit knijp. Ik verstik hier door het voortdurend studeeren, zonder behoorlijke afleiding en aanspraak. Bovendien maak ik mij erg ongerust over Corry. Zij heeft geen geld meer, zelfs niet om voldoende te eten en vragen durft zij niet. Het is des te erger, omdat zij 15 Augs zich heeft moeten melden bij v/d Lugt om met repeteeren te beginnen en dit niet heeft kunnen doen daar zij zelfs geen reisgeld bezat. Als v/d Lugt dit nu voor contractbreuk aanziet, is zij voor een jaar werkloos. Zou nu niemand haar een bedrag kunnen leenen voor den tijd van 1 maand (dan ontvangt zij salaris) opdat zij tenminste in de gelegenheid is haar betrekking te aanvaarden. Deze toestand is toch al te gek! Ik heb haar alles gestuurd wat ik aan schamel honorarium had ontvangen, maar het is nauwelijks voldoende om de eenvoudigste schuld af te doen, natuurlijk. -

Schrijf me even hoe dat gaat met die film. Of weet jij er niets van? Is Bep al terug uit Frankrijk?

Hartelijke poot

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie