D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Londen, 2 januari 1929

London: 2 Jan 29

 

Beste Menno,

Primo veel geluk, in de meest verscheiden opzichten, in het pas-begonnen jaar. Om even de liefde - een onderwerp dat recht heeft meer op ‘bespreking’ dan op ‘beschrijving’ - bijzijden te laten, - in elk geval veel litterair en maatschappelijk succes (in den juisten zin des woords: want je verdient hem).

Zooals ik al even schreef, wij zitten hier goed, zien veel, lezen veel, etc... alles veel en prettig. En zijn heden ‘onderhuwd’ met plechtige voorlezing van officiëele wetsartikelen onder bedreiging van straffe op meineed. God almachtig helpe mij dus!

Wij gingen een middag uit met het echtpaar Vaz Dias, corr. v/d Telegraaf, die ook onze getuigen zouden zijn, maar zooeven berichtten door sterfgeval verhinderd te zijn. Ik zal nu nog een poging wagen bij Van Eyck, anders moeten er huurlingen voor fungeeren.

Ik kreeg een perskaart om tegenwoordig te zijn bij de opening der Dutch Art Exhibition: vanmiddag geweest (press-view), morgen weer (private-view, met gezanten en mooie vrouwen, meer natuur dan kunstgenot derhalve). Een prachttentoonstelling overigens: echte Van Gogh's, een collectie Rembrandts die ongelooflijk is en werkelijk mooi, primitieven (waarbij ik - bij wijze van ‘sprekende schilderkunst’ - de stem van onzen onvergetelijken Six hoor)... À propos jouw plan tot schenking van een valschen V.G.: graag, zij zijn even ‘schoon’, de genialiteit is navolgbaar, leerde ik van zekeren Doctor (al toen hij nog geen Dr was) en de prijs zal wel iets schelen. In ernst, - vraag geen verlanglijst, zoek zelf iets uit voor ons als je geld genoeg hebt (dan vinden wij het als ‘monumentum amicitiae’ erg prettig), maar jaag je in geen geval op onaangename onkosten.

Ik begin 8. Jan. weer. Wij gaan nu 4/5 's nachts over, en blijven tot Maandag, of Dinsdagochtend, in Zutfen. Kom dus daar Zondag vanuit Eibergen. Dat lijkt mij reusachtig. Schrijf daarover even definitief naar Zutfen, wil je.

Prachtig portret van Wim. Een volstrekt gaaf burgerman! Zeg hem dat; misschien wordt hij nijdig. ‘De Vrije Bladen’ zijn dus ook naar jouw zin. Werk er stevig aan mee; vooral nu je Carnaval goed opschiet, zal het wel gaan. Nog steeds niets van De Vletter gehoord? Gek; ik las ook nog geen benoeming van een ander. De laatste week voor de vacantie - toen jij, gelukzalige, het Heidendom van Chartres genoot - is Van Swaay op school geweest: twee uren achter elkaar bij mij: 3e en 5e klas. Heel vriendelijk overigens.

Nou, beste kerel, houd je taai. Groet je familie. En tot Zondag, hopen we.

Hartelijke poot

je Enny en Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie