D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Baarn, 24 januari 1929

Baarn: 24 Jan. '29

Beste Menno.

Mijn hartelijken dank voor je ‘Cinema’, die, hoewel gebonden, toch militant is gebleven. Wie erover zal schrijven, weet ik nog niet: of Beer, of Bep, of ik. Alles in alles, ziet het boek er toch wel goed uit, al houdt het vignet op den band niet aan schoonheid over. - Waarom zag ik je niet meer Zondag, of Maandag in Baarn, bijv. Je bent zoo ontzettend obscuur den laatsten tijd! Geen gelegenheid om weer eens te praten! - Schrijf dan tenminste eens: over Jo (hoe staan de zaken nu eigenlijk?), over de ‘Burgers’, over jezelf en alles. Jij hebt nog tijd voor zulke dingen, ik zwoeg maar als nauwelijks gehonoreerd schoolmeester. Al iets gehoord over Bloemendaal? Een Van Gogh gevonden? Ik zal in De V.Bladen over Clair een filmkroniek schrijven. Wanneer stuur jij iets, een kritiek over een boek voorloopig bijvoorbeeld.

Wil je, namens Enny en mij, je ouders hartelijk bedanken voor hun telegram bij ons ‘houwelijck’. Ik heb nog zoo velen te beantwoorden. Graag. En ik hoor dus binnenkort iets: een brief! Tot de 1e Febr. aan het oude adres. Daarna: Marisstr. 36.

Hart. poot,

je D.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie