Catharine ter Braak
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Kopenhagen, 24 januari 1929

Kopenhagen 24 Jan. 1929

Beste Menno

Hierbij mijn hartelijke gelukwenschen met je verjaardag, die je wel in Eibergen door zult brengen volgens de laatste berichten van huis.

Hoe staat het overigens met je toekomstplannen tegenwoordig, ben je nog steeds Arbeidsloos? Ik heb er de laatste tijd eigenlijk niets meer over gehoord, en ben natuurlijk zeer benieuwd, waar je je nu zult vestigen. Maar ik veronderstel dat er nog niets vasts is, anders had moeder er zeker wel eens over geschreven.

Van mijn belevingen hier en enige successen op het gebied van betrekkingen ben je natuurlijk voldoende op de hoogte. Ik geloof overigens dat ik voorloopig wel tevreden kan zijn met wat ik nu te doen krijg, in elk geval is het aardig werk en altijd een introductie voor de toekomst. Staan er in jouw leerarenblaadje soms scheikunde vacatures, totnogtoe heb ik in Holland nog niet kunnen ontdekken.

Je stuk over de Filmliga is nu zoo goed als klaar, d.w.z. ik heb het eerst vertaald, en heb er daarna met behulp van Dres normaal Deensch van gemaakt, zoo nu en dan heeft het wel hoofdbrekers gekost! Maar nu gaat het vanavond naar de redacteur van het blad ‘Sind og Samfund’, en dan wordt het hoogstwaarschijnlijk in het Februari nummer geplaatst. De volgende week zal ik de man zelf ontmoeten en hooren wat hij van de zaak vindt, waarschijnlijk ook wanneer hij een stuk over de film in Denemarken heeft.

Het spijt me werkelijk, dat ik de Liga hier voorloopig zal moeten missen, er zal hier in elk geval niet oogenblikkelijk een zustervereeniging zijn, ik ben wel benieuwd of er in grootere hoeveelheid hier enthousiasme voor bestaat, enkelingen zijn er zeker, tenminste te oordeelen naar artikelen over de film die ik in enkele tijdschriften gelezen heb.

Maar ik moet eindigen, vele groeten, ook van Dres, die zijn gelukwenschen bij de mijne voegt.

t.a.t. Tine

Ik hoop dat Maxim Gorki ongeschonden weer in je bezit gekomen is. Bedankt voor het leenen!

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie