Menno ter Braak
aan
Catharine Hansen-ter Braak (Kopenhagen)

Den Haag, 17 oktober 1938

17 Oct. 1938

Beste Tine

Dank voor brief en foto's! Ik zend je hierbij het artikel over de Nederlandsche litteratuur; het is de eenige copie, die ik er van heb, dus je wilt er zeker wel zuinig op zijn. Mocht je er iets mee kunnen doen, dan laat ik het verder geheel aan jou over; ik vind alles goed, als er maar niets verschijnt eer bonniers voor den dag is gekomen. Te zijner tijd wil ik het stuk graag weer terug hebben, maar er is niet de geringste haast bij.

Ant is vanmorgen voor haar tournee door Noord-Nederland vertrokken. Ik hoop, dat ze zulk mooi weer zal hebben als het op het oogenblik hier is.

Het beste voor jullie beiden, en tot nader.

h. gr.

Menno

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie