H

Briefwisseling Menno ter Braak - T. ter Haar-Koch

T. ter Haar-Koch
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Zwitserland, 29 januari 1929

Beste Menno,

We genieten ongelooflijk van dit sprookjes mooie land. Alleen sneeuwde 't nog te veel, 4 dagen aaneen. Vandaag goddank zon, dan is 't zeldzaam mooi!

Ook is 't dit jaar extra koud (zegt iedereen!) + deze dagen speciaal 20° vorst, m'n neusje vriest af. Toch dapper op ski's aan 't oefenen, elken dag les, 't valt heusch niet mee. We beginnen nu met kleine tochtjes, Jan heeft enorme aanleg.

't Hotel is heel goed en gezellig.

De hartelijke groeten van

Tops

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie