Briefwisseling Menno ter Braak - Den Gulden Winckel

Den Gulden Winckel
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 6 december 1930

Den Haag 6 December 1930

Amice ter Braak

Reeds lang had ik het voornemen je eens te vragen, of je niet wat actief zou willen medewerken aan Den Gulden Winckel, doch nu ik via Brussel daartoe aangespoord word, wil ik dat verzoek niet langer uitstellen. Ik vernam n.l., dat je een artikel gereed hebt over de Nieuwe Poëzie naar aanleiding van Binnendijks bloemlezing.

Heb je al een bestemming voor dat artikel? Zoo niet, zou je het dan willen afstaan voor D.G.W., waarin ik het in het Januari-nummer zou kunnen plaatsen?

Mocht het reeds elders zijn opgenomen, dan verzoek ik je te overwegen of je niet wat anders voor D.G.W. hebt. Je zoud niet alleen mij, maar vooral vele anderen daar een groot pleizier mee doen.

Na groeten

tt

W.A. Kramers

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie