Briefwisseling Menno ter Braak - O.V.L. Guermonprez

O.V.L. Guermonprez
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 24 januari 1932

24 Januari 1932

 

Zeer Geachte Heer ter Braak,

Pas bij mijn terugkomst in Amsterdam na de Kerstvakantie ontving ik Uw schrijven naar aanleiding van mijn polemiek in PC met de heer Scholte. Het verheugt mij uiteraard ten zeerste van U, die de ontwikkeling van Filmliga van zo nabij heeft meegemaakt, een bevestiging te ontvangen van mijn mening hieromtrent!

En dit te meer, waar Forum - met hoeveel wantrouwen in den beginne ook ontvangen - mij tenslotte tot de overtuiging heeft gebracht, dat tussen Uw krities-intellektualistiese houding en die van de socialistiese strijd geen ruimte voor een waardige houding overblijft - hetgeen zowel aan de ethici, wien het aan de dàad, als aan de fascisten, wien het aan verstànd ontbreekt, valt aan te tonen. Persoonlik koos ik voor het socialisme, menende dat onze wereld voldoende waardevol is, om er de schouders onder te zetten, maar het verheugt mij, telkens weer te kunnen konstateren, dat bij menig ‘tussengebied’, zoals hier weer ten aanzien van Filmliga, beide houdingen tot een zelfde resultaat blijken te leiden. Met des te meer spanning blijf ik inmiddels een uiteindelike uiteenzetting tussen Uw intellektualisme en het socialisme tegemoet te zien. Het ware ongetwijfeld een boeiend tweegevecht!

Nu Uw spontane sympathiebetuiging er aanleiding toe was, zult U mij deze opmerking naar ik hoop wel willen toestaan.

Met de meeste hoogachting,

O.V.L. Guermonprez

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie