Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

25 januari 1932

25 Januari 32

 

B.M.

Mag ik de gelegenheid om je geluk te wenschen met het voltooien van je derde tiental levenslentes tevens aangrijpen om je te herinneren aan de terugzending van de doorslag brief Schuitema over het omslag voor Filmliga 4.

Hij heeft er me, gelijk ik verwachtte reeds over opgebeld, doch wij hebben telefonisch geen afspraak kunnen maken, omdat ik de details niet voor me had. Ik moet hem er thans terstond over schrijven, omdat Zijlstra het ontwerp Donderdag a.s. moet meenemen. Stuur me dus de doorslag even per expresse toe. Anders komen de belangen van het blad in verdrukking.

Met vr.gr.

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie