Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

21 januari 1932

21 I 32

 

B.M.

Het spijt me dat je niet zeker weet of je tijd hebt om het artikel van Bon om te werken. Stuur het me anders, liefst tijdig, terug, dan zal ik het zelf doen. Er is ong. 20 Februari een persvoorstelling van zijn film en een kleurenfilm, hoe bedonderd misschien ook (laten we echter 't beste hopen), zal de aandacht trekken. Het moet dus in Filmliga IV. Den man kennende meen ik, dat wij practisch gesproken carte blanche hebben bij het omwerken. Ik ben bezig, van Zijlstra los te krijgen een bijlage voor Filmliga IV, kleurencliché van de film op kunstdruk. Dat heeft tenminste nog geen blad ons voorgedaan en dat is weer eens iets nieuws. Werk het stukje dus even om, het redacteursschap is voor geen van ons allen een sinecure, zooals vroeger, vooral den eersten tijd moeten we het werk verdeelen om het blad er in te drijven. Het gaat echter goed. Jordaan en ik hebben Donderdag 28 Januari een lunch met Zijlstra in Amsterdam, waarbij in hoofdzaak besproken zal worden de uitbreiding tot 20 pag. tekst terwijl tevens reeds besproken zal worden de mogelijkheid om er op den duur, zij het misschien eerst over een of twee jaar, een weekblad van te maken, des Woensdags te verschijnen, filmcritieken van de loopende week er in (Zaterdags en Zondags te schrijven), de advertenties van de volgende dag en een complete bioskoop-agenda voor alle groote steden. Als wij niet het terrein hier van het begin aan voldoende bestrijken, is of een ander ons voor (Strengholt bv.) of wij geven de menschen gelegenheid om zich op buitenlandsche filmtijdschriften te abonneeren wat toch met dit blad ernaast niet noodig is. Vgl. bevoorbeeld N.R.C. van gisteravond, die haalt een groot stuk uit een buitenl. blad aan voor Masereel's teekenfilm. Stond reeds een week geleden minstens net zoo goed in Filmliga. Idem kleurenfilm Bon, idem fragment bekroond scenario C.I.D.A.L.C., idem kritieken op Ekk Der Weg ins Leben, Pabst Kamaradschaft, Trivas' Niemandsland: alles materiaal voor Filmliga IV, dat reeds klaar ligt, vóór de eigenlijke voorstellingen van die films aankomt, en bovendien met voortreffelijke illustraties die ik hier heb geïllustreerd wordt. Van Boeken nog een prachtige Querschnitt: een interieur van een modern Filmtheater en een roomsoezen-interieur van het bioskoop-‘paleis’. Onderschrift m.i. ‘Filmtheater en Kermistent’. Over het werk van Kuyle-Hin verder een groot, geïllustreerd artikel. Een prachtig opstel van Denekamp over Filmrijm, dat je of bij Zijlstra of op de redactievergadering kunt lezen. Dit wordt een Filmliga IV, waar je je hart aan kunt ophalen. Maar natuurlijk, een beetje werk moet ervoor gedaan worden. Help dus mee!

De advertentie in de N.R.C. van gisteravond heb je natuurlijk gelezen. Ik had hem op een halve pag. gemaakt, maar tenslotte kon Zijlstra slechts een kwart pag. betalen, wat toch nog mooi is, al is de adv. nu veel te vol. Maar menschen, die zich ook maar eenigszins voor de film interesseeren, zullen zoo'n verhaaltje erin toch wel lezen en voor het groote publiek is het misschien wel goed. Paramount heeft reeds zes pagina's per jaar aan advertentie in Filmliga afgehuurd, met de Groene wordt een ruiladvertentie geregeld.

Rosenfeld heb ik reeds geantwoord en om medewerking gevraagd. Ik begin anders benauwd te worden voor de voorraad copie. Binnenkort hebben we copie genoeg voor de heele jaargang en zijn nog niet eens aan nummer 4 toe. Mogen dus hooge maatstaven aan bijdragen aanleggen. De brief van Rosenfeld met de paparassen gaat hierbij retour. Misschien voelt Zijlstra er iets voor. Kan ook voor onze houding tegenover S.D.A.P. geen kwaad, alles verondersteld natuurlijk dat het boek goed is.

Buitenlandsche bijdragen moeten in het vervolg door de redactie vertaald worden. Is consessie aan de demaukrasie zooals je weet. Door uittreding Otten moet de regeling veranderd worden. Ik stel dus voor, met instemming van Jordaan, dat Jordaan in principe alle Fransche stukken vertaalt, jij alle Duitsche, ik alle Engelsche. Alles behoudens onderlinge ‘ruiling’ uiteraard. Zal echter niet zoo heel veel voorkomen, wij hebben Nederlandsche copie genoeg, maar zoo'n enkele keer kan het geen kwaad. B.V. Clair, die ik straks spreek, zal ik nog eens aanporren. Over het geval Ir. Miller heb ik nog eenige interessante gegevens voor Filmliga achtergehouden. Lijkt mij geen bluf.

Wil je Bep de Roos bij gelegenheid nog eens vragen. Ik zie van het artikel van Teunissen niets komen. Een essay over Engelsche avantgarde van haar zou natuurlijk heel goed zijn voor Filmliga 5. Ze moet het me echter even laten weten, daar zaak-Teunissen nog hangende is.

Tevens hierbij doorslag van een brief aan Schuitema, die redactioneele zaak is. Wellicht wil je mij die doorslag p.o. even retourneeren, want ik wordt er misschien door hem over opgebeld.

Wil tenslotte het hier geschrevene, vooral wat de plannen betreft, geheim houden. Wij worden zeer op de vingers gekeken en er loopen nog steeds anderen rond met het plan om een goed filmblad op te richten. Zal ze echter niet makkelijk vallen wanneer wij een klein beetje op dreef zijn. Je zult zien wat er bij onderlinge samenwerking uit dit oude ‘vereenigingsblaadje’ groeien kan. Zijlstra is thans ook over de brug gekomen. Voor hem zijn er tenminste mooie plaatjes en advertenties. Misschien leest hij het ook wel.

Met vr.gr.

t.t.

H Scholte

 

Wij wilden Maandag 1 Februari redactievergadering. Schrijf je me even of en hoe laat je komt.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie