Dirk Coster
aan
Menno ter Braak

Delft, 7 december 1930

Voorstraat 101, Delft. 7 Dec. 1930

Hooggeachte Heer Ter Braak,

Door de radiogids bemerkte ik dat U over Alie Smeding hebt gesproken. - Is dit niet een goed artikel voor ‘de Stem’ van Januari? Wij hebben altijd nogal aandachtig de evoluties gevolgd van deze ondanks alles begaafde dame. Wanneer u het stuk zoudt kunnen missen, dan houd ik me zeer aanbevolen, het eens te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend

Uw dwdn Dirk Coster

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie