D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Parijs, 20 juli 1931

Paris, 20/7 '31

B.M. -

Dank voor je kaart uit Nijvel. Je hebt dus met je geestelijken oom nieuwe ‘levens’-moed en -lust opgedaan. - Heeft Nijpels je intusschen mijn boek toegezonden? Ik heb hem opgedragen dat te doen. Je kunt dan, lezend, merken hoe ik het leven minacht! En de ‘schoonheid’ vereer.

Poot van

je Dirk

Groeten van Enny en Dirk ook voor Truida.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie