Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk (Amsterdam)

Voorburg, 17 augustus 1931

Voorburg, 17 Aug. 1931

Beste Dirk

Gisteren hoorde ik, in gezelschap van Bep, onder heftig protest van den aether, je lezing over Hampton Court. Ik ben je zeer erkentelijk voor de wijze, waarop je het geschrift hebt ingeleid, al denk ik, dat het verhaal den meesten menschen wel ontgaan zal zijn. Er kwamen te veel namen en feiten in voor. Maar vooral je inleiding over mijn essays heb ik hoogelijk gewaardeerd; bij alle verschil van standpunt was die werkelijk een uitstekend samenvatting, al zullen ook hier de luisteraars wel eens ‘iets hebben moeten missen.’

‘Commentaar’ kreeg ik nog niet (wel je briefkaarten, waarvoor hartelijk dank). Ik denk, dat Nijpels het vergeten heeft. Bij Bep zag ik de opdracht voorin, die ik in dezen vorm volledig aanvaard! Vriend en tegenstander: gelukkig geen ‘ruzie’. Ik voel het ook inderdaad zoo; wij zijn op dit moment absoluut tegenstanders, en het heeft geen zin, dat te verbergen. Die dichter van jou is voor mij, ‘een vreemde in het rijk der schoonheid’, een fantoom, en voor jou is mijn carnaval een beleediging aan het adres van de poëzie. Soit; maar een vriendschap kan daaronder latent zijn, kan tijdelijk intellectueel zelfs onvruchtbaar worden en tòch van kracht blijven. Ik geloof tenslotte, dat het ons ten allen tijde mogelijk zal zijn, alle problemen met elkaar te bespreken zonder er doekjes om te winden; en dat is de hoofdzaak.

Stuur je me een ex. van ‘Commentaar’? Ik zit tot Donderdag nog hier, daarna weer in Eibergen tot einde maand.

Ik heb het Démasqué der Schoonheid met een tweede deel uitgebreid en zit nu een radiospeech over Huxley te fokken. Een artikel over Nietzsche voor de V.Bl. zond ik aan van Wessem; eigenlijk handelt het meer speciaal over het freudiaansche knaagdier.

Hart. gr. van Bep en aan Enny,

zelf een hart. hand van

je Menno

Vast hartelijk bedankt voor Commentaar!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie