D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Amsterdam, 8 november 1933

Amsterdam, 8 Nov. '33

Beste Menno,

Mijn oprechte gelukwenschen met je benoeming tot ‘Borel’. Ik hoop van harte, dat de verandering in maatschappelijke positie geen onaangename gevolgen voor je zal hebben, noch in geestelijk, noch in sociaal opzicht. Houd je de baan in R'dam een jaar aan, zooals je van plan was? Doe het in elk geval, 't lijkt me verstandig bij een benoeming tegen den zin van den directeur in.

En dank voor je aardige kieken. Die van wijlen het Fordje is helaas bewogen. Heb jij er al een gekocht, om mee naar den Haag te rijden? Ben je meteen in dienst getreden? Een vervelend overhaaste geschiedenis zou dat zijn. En Scholte brieschend en ziedend?

Ik maak wel mijn excuses voor mijn (door overhaasting ontstane) slordigheid, om in ‘Het Portret’ een fout te laten zitten, die mijn kennis van het Nederlandsch in twijfel zou kunnen doen trekken (mijn i.p.v. mij!). - En à propos du Perron: ik ben, na lezing van ‘Written in dejection’ werkelijk blij hem nooit te hebben ontmoet. Iemand, die zoo autistisch alleen maar belang stelt in en zich zoo buiten de mate der redelijkheid opwindt voor zichzelf en wat daarmee samenhangt heeft, dunkt mij, duidelijk den weg, die naar den waanzin leidt, betreden. Het slot is werkelijk om te gillen; tjonge, tjonge, menschen ik wil jullie hierbij nog even in drie regels zeggen, welk boek ik ga lezen. In het volgend artikel annonceert hij den datum en het uur van de eerstkomende coïtus of defecatie! Querulantisme, polemisatiemanie en een totaal gebrek aan kijk op wat wel en wat niet ter zake doet in leven en litteratuur, ziedaar wat voor mij in den figuur van du Perron wordt belichaamd, en tevens gecaricaturiseerd door het feit dat het een mensch is die dit lichaam leven doet. Zielig! En wat een verkapte moralist à la Coster!

Stevige poot, hartelijke groet, ook voor Ant, van ons beiden,

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie