Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk [Amsterdam]

Den Haag, 29 januari 1934

den Haag, 29 Jan. '34

Beste Dirk

Er is inmiddels bij ons weer een kink in de kabel gekomen. Wij moeten perse 10 Febr. naar Zutfen, om verschillende redenen van ‘familiairen’ aard. 17 Febr. moeten wij naar Tiel. Zullen wij nu definitief 24 Febr. afspreken? Maar dan ook definitief. Het is erg jammer, dat er telkens iets niet klopt.

Ondanks heftige volte in Forum Febr. heb ik je beide gedichten toch mee kunnen nemen. Er staat verder in het Ned. deel alleen nog verder aan poëzie een vers van Vestdijk over v.d.L., dat je uiteraard wel zal boeien. Het lijkt me een aardig nummer geworden. Gelukkig is het aantal abonné's stijgende. Mocht je nog menschen weten, die in de termen vallen, dan houd ik me aanbevolen. Van ‘Forum’ kunnen we nu nog een cultureel anti-fascistisch orgaan maken, buiten de politiek om; maar daarvoor moeten we tegenover den uitgever sterk staan door een voldoende abonnementenaantal. De geschillen over de poëzie zullen dit jaar vanzelf tegenover dat punt op den achtergrond raken. Theun de Vries heeft ons wel en bloc doodverklaard, maar dat zal hem nog niet zoo glad zitten. - Stuur vooral copie, van welken aard ook, en laat ons in ieder geval de primeur hebben.

Ant laat ook haar spijt betuigen over het uitstel, en verzoekt hart. gr. voor jullie beide. Insgelijks van mij, met een speciale hand van

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie