D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Den Haag]

Amsterdam, 31 mei 1935

Amsterdam, 31 Mei 1935

Beste Menno,

Ik hoorde zoojuist van Boris Raptschinsky, dat je een brief moet hebben ontvangen van Semjatin, een kennis van du Perron, uit Parijs. Hij komt 7 Juni voor De Kring een lezing houden en zou er liefst, nu hij toch in Nederland is, zoo veel mogelijk afwerken. Bestaat er kans, dat hij in Den Haag bijv. voor de Cul. Club spreekt? Zoo ja, wil je het mij dan even laten weten, daar Raptschinsky, die hier als zijn gastheer optreedt, zich daarvoor interesseert en mij vroeg jou ook nog even ter aanbeveling te schrijven. Het moet een uitstekend en origineel spreker zijn over tooneel en litteratuur in Rusland.

Hij komt 6 Juni in het land. Met het oog op Pinksteren (en den Zaterdag ervoor) zou de Haagsche lezing gesteld kunnen worden op 11 Juni, op zijn vroegst. - Alles wel bij jullie. Je hebt nog steeds geen Ms. aan Roelofsz. gezonden!!

In haast dit epistel.

Hartelijke poot en groeten voor Ant -,

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie