Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk (Amsterdam)

Den Haag, 24 mei 1936

Den Haag, 24 Mei '36

Beste Dirk

Dat wij dien dag van de Liga lezing niet kwamen opdagen, had zijn oorzaak in je eigen brief. Wij meenden er n.l. uit te lezen, dat je eigenlijk geen lust had tusschen die schooluren in om te praten en dat je liever even van de ‘pauze’ profiteerde. Aangezien ik toen bovendien ook nog in een heel andere buurt een bezoek moest brengen kort daarvoor, hebben we het toen, op hoop van beter later, maar laten loopen. Ik hoop, dat het er nu eens gauw van komt. Ik zal waarschijnlijk gauw weer in A'dam moeten zijn en zal je me dus (als het tenminste niet weer zoo'n ongelukkige dag is) een paar dagen van te voren met je ‘in verbinding stellen’.

Wat je bezwaren betreft: ik begrijp ze volkomen, maar ik kan ze niet deelen. Op grond van deze en dergelijke overwegingen zouden ook katholieken en heidenen niet kunnen samenwerken tegen het fascisme. Ik ben even hard tegen de Moskou-dictatuur als jij, maar ik meen, dat bij de vorming van een antifascistisch ‘intellectueelenfront’ (fraai woord en nog fraaier begrip) de behoorlijke communisten niet uitgesloten mogen worden. Het comité zal moeten zijn een comité ad hoc, en het zal zich onmiddellijk ontbinden, als het fascisme geen gevaar meer is. Er zullen, als ons plan tenminste wordt doorgevoerd, geen communisten in het bestuur komen. Denk over de heele zaak nog eens na; als je dit punt in discussie moet brengen, kan ik je een convocatie voor de constitueerende vergadering laten zenden, die waarschijnlijk op 20 Juni zal plaats hebben. Dit punt komt sowieso aan de orde, want verschillende menschen, die wel hebben geteekend, hebben toch te kennen gegeven, hierover een en ander te willen zeggen. Er zijn nu 60 personen bijeen, die bereid zijn de oproep, die ik je stuurde (of wat daarvan op die vergadering zal overblijven) te teekenen.

Of ik voor Andriesse iets kan doen, op dit oogenblik, is twijfelachtig. Maar die vorige candidaat is ook geplaatst, en kans is er altijd. Ik moet hem in geval van proefneming met de ‘instanties’ alleen wel eerst spreken, om te zien wat ik voor hem kan doen. Een persoonlijke indruk is voor deze branche nu eenmaal nog meer waard dan een stuk, al is dat natuurlijk ook van belang. Zal ik hem schrijven, dat hij eens in Den Haag moet komen, of kan jij hem daarover laten polsen?

A.s. Vrijdag hoop ik een paar dagen naar Parijs te gaan. Verder blijven wij dit jaar heel degelijk thuis, want we zullen vermoedelijk in Nov. gaan verhuizen. Kun je in Juli niet eens komen week-enden? In Juni is er toevallig altijd iets.

Hart. gr. van ons beiden en de hand van

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie