Victor E. van Vriesland
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

21 mei 1934

21-5-'34

B.M.

In den brief, dien Pardeck bij zijn verzen voegde, zie ik dat hij voorlopig verzoekt onbekend te blijven, zoodat het hem aangenamer zal zijn als ik hem zijn verzen terugzend, dan wanneer jij dat doet.

Als je ze dus niet geretourneerd hebt, stuur ze mij dan maar even.

Zoek je Mevr. Dèr Mouw niet eens op? Ze is zwaar ziek geweest.

Hart.gr.

je Vic.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie