Victor E. van Vriesland
aan
Menno ter Braak

[15 juni 1934]

In haast

B. Menno,

verkondigt p.10 is bespottelijk en onwaar. Het blijkt hoogstens uit zijn houding, er moet dus staan schijnt te meenen.

Blz. 12 is een insinuatie die geen grond treft. Ik vind De N. Gem. een even groot rotblad als Eddy, maar wat jammer dat hij de uitstekende dingen die hij zegt altijd met zulk onjuist geroddel zoo verzwakt.

En bij alle waardeering erger ik me telkens weer over al te eigen kleine geraaktheid, b.v. nu weer dat Sammlung geval dat niemand weet of interesseert.

Enfin ik heb geen tijd, al mijn bezwaar, dat misschien in totaal tegen mijn appreciatie nog iets overweegt, te documenteeren, en stem dan maar - practisch verschil maakt het toch niet uit, - zij het aarzelend, voor.

je V.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie