Menno ter Braak
aan
Ant Faber [Zutphen]

Rotterdam, 13 juli 1932

R’dam, 13 Juli ’32

 

Lieve Ant

Twee uur geleden heb ik de school de rug toegedraaid en ik verkeer als gewoonlijk in het eerste onwennige stadium der ‘vrijheid’! De stemming moet nog komen, en het is geweldig warm; gisteren was het om te bezwijken, zelfs voor mij, die geen overtollige vetten mee hoef te dragen. Toch stijgt ieder uur het vacantie gevoel.

Ik zal maar kort zijn, want alles kleeft, en ik zie je toch over twee dagen. Ik kan Vrijdag al weg en kom dan met den trein van 21.07. 's Middags is de promotie, maar die zal wel niet tot het eten duren. Maar je wensch, om mij den volgenden dag al om 3 uur weg te hebben, kan onmogelijk vervuld worden; ik zal om 13.07 of 16.09 moeten vertrekken; andere treinen zijn er niet. Zoek het zelf maar uit, ik ben geheel gewillig.

In Brussel ging alles naar wensch, al werd er zeer vinnig over de censuur van Maurice gedebatteerd. Eens zullen we wel eens in definitief conflict komen, want hij wil zijn katholicisme niet prijsgeven, terwijl hij er een zekere mate van verantwoordelijkheid aan ontleent. Overigens geschiedde alles in de beste vriendschap. Eddy en Bep waren ‘in topvorm’ en maakten een gehuwd-ongehuwden indruk. De combinatie beviel hun uitstekend. Wij logeerden in een allersmerigst hotel; werkelijk, ik ben eigenlijk een ras-Hollander, wat zindelijkheid van lakens en waschtafel betreft! De briefkaart, die ik je zond, heb ik op de rug van Bep, staande, geschreven; vandaar de weinig origineele tekst. - Van Eddy heb ik een keurcollectie Keats, Shelley, Byron en Théoph. Gautier gekregen; hij ruimt van tijd tot tijd eens op en versterkt daardoor mijn bibliotheek aanzienlijk.

De rest mondeling. Je brief was heel geschikt, om mijn realiteitsgevoel nog eens extra te versterken. Alleen, ik hoop niet, dat ik je nu erg tegen zal vallen door zoo niets van een romantische ridder te hebben. Een akelig ventje, die ter Braak, let op, wat ik zeg! Als ik door iemand word liefgehad, komen mijn minderwaardigheidscomplexen pas voor den dag.

Dag! Tot 21.07 dus!!

hart. gr. van

je Menno

 

Ik heb vandaag ƒ100 extra van de school gekregen; is onmiddelijk door de fiscus verslonden, helaas...

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie