Ant Faber
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

Veendam, [18 augustus 1932]

Veendam. Donderdag

 

Lieve Menno

Bedankt voor de beide brieven. Fijn, dat je opschiet. Je kunt je dan nog vele dagen aan de algeheele vrijheid wijden. Ik zal je wel behulpzaam zijn.

Wees niet bang, dat de groningsche geest me te pakken heeft, het zijn maar uiterlijkheden. Tegen de geest strijd ik met woede, met name tegen neef Jaap in Usquert. Maar er valt bijna niet tegen te strijden.

We zijn nu in Veendam. Ik krijg langzamerhand genoeg van dat gelogeer, al is 't hier wel genoeglijk; een leuk stel jongens, 3 stuks. Oom Cor is ook best te spreken na z'n vacantie. 'k Heb de groeten overgebracht, de handkus maar achterwege gelaten, je moet dat bij gelegenheid maar zelf doen. Ook Mineke heb ik haar deel op het voorhoofd gedrukt. Ik heb gezegd, dat je dat in 't vervolg ook maar zelf moet opknappen, waarbij Mineke eenigzins bedenkelijk keek.

Oom Cor zit op 't oogenblik te leezen in ‘Man tegen Man’ hetgeen ik meegenomen had. Hij vroeg mij of hij van mij je boeken te leen kon krijgen; je interesseert hem dus nog wel. Of ik het doe is weer een andere zaak, 'k heb het niet geweigerd, maar hij zal het nog wel eens moeten vragen.

'k Verheug me zeer je gauw weer te zien.

Leuk, dat je naar Tiel gaat logeeren. Als je daar nu liever blijft tot Donderdag, kunnen we eind Aug. nog wel naar A'dam gaan. We zitten niet aan dat plan vast. Maar je moet zelf maar zien, hoe je doen wilt. Ik kan ook de trein van half 10 nemen, dan kun je Dinsdag nog uit Tiel gaan of Woensdag. Schrijf dus nog even. 't Is mij hetzelfde.

'k Heb een kiekwoede gehad, wel leuke kieken van de diverse familieleden gemaakt.

Vader is vandaag naar Wageningen, een begrafenis, om te beklagen met deze warmte.

Veel nieuws heb ik niet. Je moet probeeren dit ook te ontcijferen, maar denk daarbij maar, dat hoe slordiger ik schrijf, met des te meer plezier zulks gebeurt. Wacht je voor een net geschreven brief van Antje.

Forum heb ik net gisteren gelezen. 'k Geloof, dat ik dat van Greshoff ook wel waardeer, maar 'k moet het nog eens goed overlezen. Wat toch voorzichtig!

't Is smoor heet hier, ik kleef.

Tot ziens dus, je schrijft nog wel even? 'k Verheug me reuze. 'k Krijg langzamerhand een beetje heimwee.

Groet allen!

Dag, veel goeds.

je Ant

 

de groeten van Oom Cor en Tante Piet. Het artikel over Huizinga vond hij zeer interessant.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie