Ant Faber
aan
Menno ter Braak [Rotterdam]

[Zutphen], [vermoedelijk 12 september 1932]

Lieve Menno

'k Schrijf ook met potlood want mijn vulpen is ook in de reparatie, behoeft een nieuwe blaas à 90 ct.

Bedankt voor de brief + ansicht van vanmiddag. Mien was zeer verrukt er ook een te krijgen; zoo'n nette, zonder dansende juffrouw.

Al scharrelende in een hopelooze (1 of 2 o's) rommel denk ik steeds na over het dilemma, maar 'k heb geen tijd om er over te schrijven, dat kan Woensdag ook wel tusschen het kamers kijken door.

'k Verheug me zeer, leuk, dat je mee gaat. 'k Heb al ettelijke brieven gekregen, kan nu al in 19 huizen terecht, zelfs één met centrale verwarming.

Ik ben Woensdag ± half één in den Haag of één uur, 'k weet het niet precies. 'k Blijf maar op het station Holl. Spoor zitten en eet daar iets. Ik wacht daar dan wel totdat jij verschijnt; als je eerst op de Beukelsdijk wilt koffiedrinken doe je dat maar. Ik maak wel vast een voorloopig strijdprogramma op. Je kunt ook in den Haag een broodje eten; ik lees je dan ondertusschen de verschillende epistels wel voor. Je doet dus maar, wat je wilt. Ik blijf wachten in de 2de klasse wachtkamer (restauratie) en amuseer me best.

'k Ben hevig aan 't huishouden. 't Is m'n eer te na veel rommel enz. na te laten, dus moet er nog heel wat gebeuren.

Hoe was het in Brussel? Is er nog over opname van ‘Dumay’ gesproken?

Nu geliefde, ik moet weer aan 't rommelen. Tot Woensdag, fijn!

Naar Eibergen schreef ik een bedankje voor het prettige logeeren en enkele opmerkingen, over het feit dat ik op Menno ter Braak serieus gesteld ben. Je moet niet zoo nieuwsgierig zijn!

M'n neus is weer hersteld, ik fok nu een puist op m'n kin; 'k hoop haar (van Dale) nog te bezweren, zoo niet dan bloeit ze juist Woensdag, maar er is alle hoop!

Dag hoor, tot ziens, groet Truida.

je Ant

 

Het stuk over Rembrandt sluit ik ook weer hier bij in. 'k Vond het ‘gaat wel’. Verder vond ik de tentoonstelling meer dan ‘sympathiek’, slot was goed. Dag hoor! Ant

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie