Ant Faber
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

[Scheveningen], [na 20 december 1932]

Lieve Menno.

'k Was erg blij met de beide brieven. 'k Pikte ze beide 's morgens, bij 't gaan naar de tram op. 'k Lees ze dan pas halfweg Voorburg, heb er dan een beetje langer plezier van.

Verder stuur ik je een alleraardigst boek. Zou je daarvan niet een uittreksel voor me kunnen maken? 'k Stel me zoo voor, dat de inspiratie niet eeuwigdurend is; die tusschenpoozen zou je dan zoo nu en dan kunnen benutten om je te begeven in deze prachtige lectuur. 't Hoeft niet lang te wezen, 4 à 5 bladz. De kleine letters zijn van de plaatjes, alleen de voornaamste afb. hoef je te bewerken. Doe het maar. Jij hebt het zóó klaar, voor mijn hersens gaat dat niet zoo vlug. Als je heelemaal geen zin hebt (je ziet ik veronderstel geen zin); ('t is zoo aardig om je eens op te offeren, vooral zoo tegen Kerstmis, je kan dan de confrontatie met Jezus met gemak doorstaan, terwijl zonder dit karwei, 'k weet het niet...) moet je 't nu direct terugsturen, anders krijg ik met Kerst wel inlichtingen; 't moet uiterlijk Donderdag 29 Dec. klaar zijn. Ik kan het dan zelf wel in de tram lezen. Ik ben vandaag en morgen nog op de bank, en ga vervolgens in één lesuur de heele geschiedenis door.

'k Heb nogmaals moeten constateeren, dat uittrekken zeer stompzinnig werk is. Je hoeft het boek heelemaal niet te begrijpen, dat doet er weinig toe. Je kan zoo heerlijk met frases werken. Gisteren zette ik de prachtzinsnede: ‘De quantiteitstheorie laat zich alleen op deductieve wijze verklaren’. Begrijp jij het. Ik niet of weinig, de heer van Nierop gaf ook geen duidelijke uitleg. Maar juffr. Berends begrijpt het toch ook niet, maar 't staat goed. Verder lees ik dit alles met plezier, 'k heb wel een economische knobbel.

Verder beleefde ik vanmorgen iets erg plezierigs. 'k Werd om 7 uur wakker en herinnerde me opeens een begin van een gesprek met Oom Cor, deze zomer. Er kwam toen direct bezoek en hij kwam er niet meer op terug; gelukkig, want ik weet nu bewust, dat ik er op dat oogenblik mijn opinie onmogelijk tegenover kon stellen, omdat ik nog niet zeker wist, wat ik er van dacht. Over kerk en godsdienst natuurlijk. Opeens had ik van morgen het heele pleidooi klaar, het heele gesprek zelfs, de antwoorden en interrupties van Oom Cor zelf inlasschend. Zelfs tante Diet kwam een keer om de hoek. 't Was toch zóó komisch, wel drie kwartier ben ik aan 't woord geweest, in stilte natuurlijk want seniel ben ik nog niet. 'k Had het op willen schrijven, maar had de heele dag geen tijd ervoor, en nu is 't me niet belangrijk genoeg meer. Maar 't was toch zoo keetig [?], 'k heb er de heele dag plezier van gehad.

Je alinea over het huwelijk kon me niet anders dan geruststellen. 't Lijkt mij soms ook héél prettig en ik houd wel veel van je, dus het risico is zoo klein mogelijk. Wat de ‘reine’ waschtafel betreft, daarin ben ik het ook weer roerend met je eens. 't Zou anders beslist een reden tot echtscheiden kunnen worden, meer dan een verschil in geloof, of wat ook.

Wat een pech had je anders.

Dank voor de brief van Eddy, 'k vond het leuk om het te lezen, al ken ik al die ‘werken’ niet. Wat is dat toch voor boek die ‘Liaisons dangereuses’ en de heeren Valmont en Merteuil heb ik nooit ontmoet, ik weet niet veel.

Nu de kerstdagen. 'k Wil best een van de dagen in Eibergen komen, want ik heb de Dinsdagmorgen ook vrij gevraagd, omdat ik dan naar van Lennep wilde. 'k Hoef dan pas Dinsdagavond weg. Maar ik ga vermoedelijk liever niet Zondagavond al weg, want ik stel er erg prijs op dan thuis te zijn; Vader is er dan geloof ik ook; maar we zouden dan direct 2de kerstdag 's morgens kunnen gaan. Je moet nu maar eens zien, wat je hiervan denkt. Ik ben de 24ste, Zaterdag, pas kwart over negen in Zutfen. Je kunt ook Zondagmorgen komen, tot Maandagmorgen, als dat t.o.v. de Eibergenaren beter is; 't lijkt mij ook niet ongeschikt deze regeling, Mineke krijgt dan Zaterdagavond de volle portie van de aandacht en is die ook weer tevreden; ze zullen vóór 9 uur wel naar 't kerstfeest in de kerk gaan, zoodat er voor 9 uur wel niemand thuis zal zijn. Maar je moet zelf maar zien. 'k Hoor het nog wel even.

'k Verheug me, om 2de kerstdag met jou en Laelaps een eindje te wandelen!

Hoe is de verbinding met Eibergen, hoe laat kan ik 's morgens weer weg en hoe laat 's avonds 't laatst?

Dag liefje, nogmaals bedankt voor de epistels.

Dag,

je Ant

 

Brief v. Eddy sluit ik hierbij maar in, anders vergeet ik hem vast.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie