Menno ter Braak
aan
Victor Varangot (Amsterdam)

Rotterdam, 7 april 1930

Rotterdam, 7 April 1930

's Gravendijkwal 142b

 

Amice

Zooals ik je reeds schreef, zal ik met genoegen een programma bestaande uit Ligafilms voor je samenstellen. Dit zal dan ook niet veel (misschien niets) behoeven te kosten. Voor de Paschen zal het echter bezwaarlijk gaan. Ik zit, vanwege mijn reis naar Kopenhagen, zoo vol werk, dat ik er geen avond af kan nemen; en het is beslist beter, de films niet zonder inleiding te vertoonen.

Ik zou je dus willen voorstellen tot Mei te wachten. Laat mij tegen dien tijd nog even weten, welke dag of je prefereert, en of je bepaalde voorkeur hebt voor bepaalde films; ik kan dan zien, of ik op dien dag en met die films kan komen. Het is echter noodig, er vroeg bij te zijn, daar de films nogal eens bezet zijn.

Ik hoop dus nader van je te hooren.

M.v.gr.,

Menno ter Braak

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie